Media about Asean Song Contest 2017

vov
Posted On:7/13/2017 4:03:26 AM
Posted by Organizer

1. Hà nội mới

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van- hoa/872741/lan-dau- tien-to- chuc-cuoc- thi-tieng- hat-asean-2017

2. Báo VOVOnline

http://vov.vn/van-hoa/am- nhac/dai-tieng- noi-viet- nam-to- chuc-cuoc- thi-tieng- hat-asean-2017-641192.vov

3. Báo Lào Cai

http://baolaocai.vn/van-hoa- van-nghe/to- chuc-cuoc- thi-tieng- hat-asean- 2017-z8n20170704074429094.htm

4. Văn nghệ Quân đội

http://vannghequandoi.com.vn/Cua-so- van-nghe/lan- dau-tien- to-chuc- cuoc-thi- tieng-hat-asean-2017- 10649.html

5. Tuổi trẻ thủ đô

http://m.tuoitrethudo.vn/lan-dau- tien-to- chuc-cuoc- thi-tieng- hat-asean- 2017-tai- viet-nam-n2030318.html

6. Báo Khánh Hòa

http://www.baokhanhhoa.com.vn/van-hoa/201706/dai- tieng-noi- viet-nam- to-chuc- cuoc-thi-tieng- hat-asean- 2017-8045880/

7. Việt Báo

http://vietbao.vn/Van-hoa/Lan- dau-tien- to-chuc- cuoc-thi- Tieng-hat- ASEAN-2017/410872741/181/

8. Thời báo

http://thoibao.today/paper/dai-tieng- noi-viet- nam-khoi- xuong-cuoc- thi-tieng- hat-asean-2017-2157358

9. Quân đội Nhân dân

http://www.qdnd.vn/van-hoa- giao-duc/doi- song-van- hoa/cuoc-thi- tieng-hat- asean-2017-511427

10. Báo Hưng Yên

http://baohungyen.vn/van-hoa/201707/lan- dau-tien- to-chuc- cuoc-thi- tieng-hat- asean-2017-746358/

11. Báo mới

http://www.baomoi.com/lan-dau- tien-to- chuc-cuoc- thi-tieng- hat-asean-2017/c/22691907.epi

12. Báo Đảng cộng sản Việt Nam

http://dangcongsan.vn/van-hoc- nghe-thuat/to- chuc-cuoc- thi-tieng- hat-asean- 2017-444316.html