Tentative Programme

vov
Posted On:6/29/2017 12:00:00 PM
Posted by Organizer

ASEAN SONG CONTEST 2017

17 – 21 August 2017

FLC Thanh Hoa, Vietnam

 

TENTATIVE PROGRAMME

 

Date

Time

Activities

17/8

 

ARRIVAL AND REGISTRATION

18/8

Full day

CULTURAL VISIT

19/8

Morning and Afternoon

Evening

Rehearsal

Semi - final

20/8

Morning and Afternoon

Evening

Rehearsal

Final

21/8

 

DEPARTURE

CUỘC THI TIẾNG HÁT ASEAN 2017

17 – 21/8/2017

FLC Thanh Hóa, Vietnam

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

Ngày

Giờ

Hoạt động

17/8

 

Đến và đăng ký đại biểu

18/8

Cả ngày

Tham quan

19/8

Buổi sáng và buổi chiều

Buổi tối

Tổng duyệt vòng bán kết

Bán kết

20/8

Buổi sáng và buổi chiều

Buổi tối

Tổng duyệt vòng chung kết

Chung kết

21/8

 

Kết thúc