Following success of the first ASEAN SONG CONTEST 2017, The Voice of Vietnam continues hosting a cultural exchange event “ASEAN Song Contest 2019” in FLC Ha Long Quang Ninh Province, with the aim of making it a popular regional event. The contest is to:

  • Enhancing cultural exchange among ASEAN member countries and three major partners including  China, Korea and Japan, contributing to the enhancement of friendship and cooperation among nations.
  • Promoting culture of ASEAN countries through melodies, helping ASEAN countries and people around the world to have better understanding about cultural values of each ASEAN member.
  • Attracting ASEAN young audience.
  • Promoting the artistic creativity and musical talents among ASEAN community.
  • Seeking and supporting the development of young talents in the field of music in ASEAN community.

The event is an opportunity for VOV to affirm and enhance its position and image on both global and regional scale. Also, the “ASEAN Song Contest” becomes a highlight in a series of annual VOV’s activites, affirming the importance and great contribution of a national media organization in promoting the cooperation between Vietnam and countries in the region and in the world, creating a peaceful and friendly environment for development.

______________________________________________________________________________________

Tiếp nối thành công của Liên hoan Tiếng hát ASEAN+3 2017, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục tổ chức Liên hoan Tiếng hát ASEAN 2019. Liên hoan diễn ra tại FLC Hạ Long, Quảng Ninh. Mục tiêu của Liên hoan nhằm:

  • Là cầu nối tăng cường giao lưu văn hóa giữa các quốc gia thành viên ASEAN và 3 nước khách mời Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, góp phần nâng cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các quốc gia.
  • Chương trình nhằm quảng bá văn hóa của các nước ASEAN thông qua âm nhạc. Giúp công dân các nước ASEAN và các nước trên thế giới có thêm hiểu biết về nền văn hóa của các nước ASEAN.
  • Thu hút sự tham gia của khán thính giả trẻ khu vực ASEAN.
  • Quảng bá sự sáng tạo nghệ thuật và tài năng âm nhạc của công dân ASEAN.
  • Tìm kiếm, hỗ trợ phát triển tài năng trẻ trong lĩnh vực âm nhạc của các quốc gia thành viên thuộc khối ASEAN.

Chương trình là cơ hội để nâng cao vị thế và hình ảnh của Đài TNVN trong mắt bạn bè quốc tế nói chung và các quốc gia trong khu vực nói riêng. Việc tổ chức cuộc thi Tiếng hát ASEAN sẽ trở thành điểm nhấn trong hoạt động của Đài TNVN và khẳng định tầm quan trọng, những đóng góp to lớn của một tổ chức truyền thông quốc gia trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, tạo môi trường hợp tác hòa bình, hữu nghị, thân thiện cùng phát triển.

21 Video Clips
10 Countries
27 Singers
60 Photos